Widget:UKwiki

Z WikiSkript

Widget pro zobrazení statistik instancí MediaWiki na Univerzitě Karlově. Viz https://dl.cuni.cz/wikipedia/.

Vkládá se:

 {{#widget:UKwiki}}

Skript používá statistiky získané pomocí PHP skriptu: https://bitbucket.org/wikiskripta/wikistats.

Autor: Slepi