WikiSkripta:Manager

Z WikiSkript

Toto oprávnění umožňuje, aby se při zobrazení statistiky uživatele zobrazila také celková statistika Wikiskript.