WikiSkripta:PGS

Z WikiSkript

WikiSkripta jsou primárně určena pro pregraduální výuku na lékařských fakultách (blíže v článku o Wikiskriptech). Přesto je v nich místo i pro postgraduální učební texty. Toto propojení na jedné straně zpřístupní pregraduálním studentům detailnější informace, mají-li o ně zájem nebo potřebují-li je, a na druhé straně umožní postgraduálním studentům vrátit se k základním kapitolám.

Je však třeba dbát na to, aby si články určené pregraduálním studentům zachovaly svůj charakter – jinými slovy, aby se neadekvátně nezvětšoval jejich rozsah a aby v nich nepřibývalo detailů, které do nich nepatří. Proto je třeba postgraduální texty správně zařadit a označit.


Pojmenování článku pro postgraduální studium[editovat zdroj]

Postgraduální články by nikdy neměly stát samostatně, ale jako podstránka „základního“, pregraduálního článku. Tato podstránka by se měla jmenovat /PGS. V praxi například článek Bolest na hrudi bude určen pro pregraduální studium, zatímco kapitola Bolest na hrudi/PGS je určena pro postgraduální studium.

Pokud je třeba dané téma dále členit pomocí podstránek (např. Bolest na hrudi/diferenciální diagnostika, Bolest na hrudi/vyšetřovací postup atd.), doporučujeme větvit „kořenový“ postgraduální článek (nikoliv vytvářet postgraduální verze jednotlivých podstránek). Vzniknou tedy články Bolesti na hrudi/PGS/diferenciální diagnostika apod. (nikoliv Bolesti na hrudi/diferenciální diagnostika/PGS). Podle konkrétní situace se však autoři mohou od tohoto doporučení odchýlit.

Jestliže „základní“ pregraduální článek dosud neexistuje, je vhodné jej vytvořit a pro začátek jej naplnit následujícím textem (můžete zkopírovat pomocí Ctrl+C, Ctrl+V):

[[/PGS | Postgraduální článek]]
{{Pahýl}}

Kromě toho je vhodné tento „pahýl“ zařadit do kategorií podle předmětů a podle oborů.

Označení článku pro postgraduální studium[editovat zdroj]

Na začátku každého postgraduálního článku vždy použijte šablonu {{PGS}}. Zabráníte tak nežádoucím editacím a usnadníte sledování článku redakcí Wikiskript.


Portály pro postgraduální texty[editovat zdroj]

Aby byly postgraduální texty snadno přístupné, je vhodné pro ně vytvořit vlastní portály. Opět může jít o podstránku již existujícího pregraduálního portálu, nebo může vzniknout portál docela nově pojmenovaný. V každém případě by stránka portálu opět měla být označena šablonou {{PGS}}.

Odkazy na postgraduální články[editovat zdroj]

Jestliže z pregraduálního článku vede odkaz na postgraduální článek, mělo by to být na první pohled patrné. Například článek Bolest na hrudi může odkazovat na článek Bolest na hrudi/PGS slovy Další podrobnosti najdete v postgraduálním textu.