WikiSkripta:Patrol

Z WikiSkript

Členové této skupiny vidí, které editace byly ověřené, a mohou ověřovat editace. Do skupiny patří především redaktoři a správci.