WikiSkripta:Pravopisná doporučení

From WikiSkripta

Pravopisná doporučení nemají povahu závazných pravidel. Přesto je vhodné, aby se jich přispěvatelé WikiSkript drželi. Jednotný pravopis je nejen příjemnější pro čtenáře, ale také usnadňuje vyhledávání. Má-li být článek odeslán k recenzi, měl by tato pravidla dodržovat.

Články psané v českém jazyce[edit | edit source]

Pravidla českého pravopisu[edit | edit source]

Pravopis užívaný v článcích pro WikiSkripta by měl odpovídat Pravidlům českého pravopisu z roku 1993, včetně Pravopisného dodatku, a internetové jazykové příručce ÚJČ AV ČR. Jestliže pro určitý tvar tyto publikace připouštějí více podob, měla by se vždy, nebrání-li tomu např. terminologické zásady určitého oboru, užít základní (tj. stylově neutrální) podoba uvedená v internetové jazykové příručce.

Názvy nemocí a chorobných stavů[edit | edit source]

Názvy nemocí se přednostně píší podle Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN 10).

Biologická taxonomická jména[edit | edit source]

Latinské biologické názvy se píší s velkým počátečním písmenem rodového jména a malým písmenem druhového jména. Od ostatního textu se vždy oddělují kurzívou (např. Rickettsia prowazekii).

Názvy genů[edit | edit source]

Oficiální značky/zkratky genů, uvedené např. v databázi https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/ či http://www.genecards.org/, se rovněž oddělují kurzívou (např. BRCA1, BRCA2).

Názvy chemických látek a názvy léčiv[edit | edit source]

Systematické chemické názvy se píší podle pravidel IUPAC (např. α-D-glukopyranosa). Triviální názvy chemických látek se však při běžném použití v textu píší podle internetové jazykové příručky (např. glukóza).

Jména léčivých látek se píší podle Českého lékopisu 2009 a jeho doplňku 2010.

Články písané v slovenskom jazyku[edit | edit source]

Pravidlá slovenského pravopisu[edit | edit source]

Pravidlá slovenského pravopisu sú jednou zo základných kodifikačných príručiek slovenského jazyka. Text vo WikiSkriptách v slovenskom jazyku by mal zodpovedať 3., upravenému a doplnenému vydaniu z roku 2000 dostupnému na stránkach Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra JÚĽŠ SAV. Pri úpravách textu môžu byť užitočné 10. Pravidlá slovenského pravopisu používané pri úprave dokumentov

Medzinárodná klasifikácia chorôb (MKCH 10)[edit | edit source]

Je používaná pre správne písanie názvov chorôb a je dostupná zo stránok MKCH 10.

Odkazy[edit | edit source]