WikiSkripta:Pravopisná doporučení

Z WikiSkript

Pravopisná doporučení nemají povahu závazných pravidel. Přesto je vhodné, aby se jich přispěvatelé WikiSkript drželi. Jednotný pravopis je nejen příjemnější pro čtenáře, ale také usnadňuje vyhledávání. Má-li být článek odeslán k recenzi, měl by tato pravidla dodržovat.

Články psané v českém jazyce[upravit | editovat zdroj]

Pravidla českého pravopisu[upravit | editovat zdroj]

Pravopis užívaný v článcích pro WikiSkripta by měl odpovídat Pravidlům českého pravopisu z roku 1993, včetně Pravopisného dodatku, a internetové jazykové příručce ÚJČ AV ČR. Jestliže pro určitý tvar tyto publikace připouštějí více podob, měla by se vždy, nebrání-li tomu např. terminologické zásady určitého oboru, užít základní (tj. stylově neutrální) podoba uvedená v internetové jazykové příručce.

Názvy nemocí a chorobných stavů[upravit | editovat zdroj]

Názvy nemocí se přednostně píší podle Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN 10).

Biologická taxonomická jména[upravit | editovat zdroj]

Latinské biologické názvy se píší s velkým počátečním písmenem rodového jména a malým písmenem druhového jména. Od ostatního textu se vždy oddělují kurzívou (např. Rickettsia prowazekii).

Názvy genů[upravit | editovat zdroj]

Oficiální značky/zkratky genů, uvedené např. v databázi https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/ či http://www.genecards.org/, se rovněž oddělují kurzívou (např. BRCA1, BRCA2).

Názvy chemických látek a názvy léčiv[upravit | editovat zdroj]

Systematické chemické názvy se píší podle pravidel IUPAC (např. α-D-glukopyranosa). Triviální názvy chemických látek se však při běžném použití v textu píší podle internetové jazykové příručky (např. glukóza).

Jména léčivých látek se píší podle Českého lékopisu 2009 a jeho doplňku 2010.

Články písané v slovenskom jazyku[upravit | editovat zdroj]

Pravidlá slovenského pravopisu[upravit | editovat zdroj]

Pravidlá slovenského pravopisu sú jednou zo základných kodifikačných príručiek slovenského jazyka. Text vo WikiSkriptách v slovenskom jazyku by mal zodpovedať 3., upravenému a doplnenému vydaniu z roku 2000 dostupnému na stránkach Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra JÚĽŠ SAV. Pri úpravách textu môžu byť užitočné 10. Pravidlá slovenského pravopisu používané pri úprave dokumentov

Medzinárodná klasifikácia chorôb (MKCH 10)[upravit | editovat zdroj]

Je používaná pre správne písanie názvov chorôb a je dostupná zo stránok MKCH 10.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]