WikiSkripta:Protiepidemická opatření na akcích WikiSkript

Z WikiSkript

CAVE!!! Toto je pracovní dokument. S jeho pomocí se připravujeme na dobu, kdy bude možné obnovit akce, kterých se účastní více lidí, byť za zvýšených hygienických a protiepidemických opatření. Dokument zatím není připravený k použití.

A • Účastníci s nižším rizikem[upravit | editovat zdroj]

A.1 • Dokončené očkování
poslední dávka vakcíny byla aplikována před deseti či více dny
A.2 • Do 90 dní po prodělaném onemocnění
Po symptomatickém onemocnění s horečnatým průběhem potvrzeném RT-PCR testem.
A.3 • Protektivní hladina protilátek
Laboratorně potvrzená protektivní hladina specifických IgG protilátek před 10 až 90 dny
Stanovení protilátek je vhodné zejména v těchto případech:
  • Při nedokončeném očkování
  • Po prodělané infekci s asymptomatickým nebo oligosymptomatickým (např. jen anosmie, cefalea, nebo myalgie) průběhem
  • Po prodělaném onemocnění, které nebylo diagnostikováno RT-PCR testem
  • Po onemocnění prodělaném před více než 90 dny

Účastníci, kteří spadají do této kategorie, se mohou akce účastnit s menšími omezeními, pokud současně nespadají i do kategorie C.

B • Účastníci s vyšším rizikem[upravit | editovat zdroj]

B.1 • Nespadají do žádné jiné kategorie A nebo C
B.2 • Patří současně do kategorie A a C.1
– tedy účastník, který měl v posledních 10 dnech rizikový kontakt, ale přitom by s velkou pravděpodobností měl mít protektivní hladinu protilátek

Tito účastníci se mohou akce účastnit s přísnějšími hygienickými opatřeními, pokud se nejdéle 24 hodin před odjezdem podrobí alespoň antigennímu testu.

C • Osoby s vysokým rizikem[upravit | editovat zdroj]

C.1 • Měli v posledních 10 dnech rizikový kontakt s osobou s prokázanou infekcí,
avšak nemají žádné příznaky infekčního onemocnění a nebyla jim nařízena karanténa.
Pokud patří současně do kategorie A, pohlíží se na ně jako na účastníky s vyšším rizikem (viz B.2). V ostatních případech se nemohou akce zúčastnit
C.2 • Mají jakékoli příznaky infekčního onemocnění.
C.3 • Byla jim nařízena, nebo jim dle platných předpisů měla být nařízena izolace nebo karanténa, nebo jsou povinni dodržovat samoizolaci.

S výjimkou B.2 se nemohou akce zúčastnit.


Hygienická opatření v průběhu akce[upravit | editovat zdroj]

Pro účastníky ze skupiny A platí opatření aktuálně vyhlášená orgány veřejné moci. Pro skupinu B mohou být během akce pravidla přísnější.

Organizace akce bude upravena tak, aby se účastníci ze skupiny B pokud možno nedostávali navzájem do kontaktu. Pokud by to kvůli velikosti skupiny nešlo, měli by během akce přicházet do opakovaného kontaktu vždy stejní lidé. Bude tomu odpovídat rozdělení na pokoje při ubytování, ke stolům při stravování, organizace skupin během práce a dalších aktivit.