WikiSkripta:Schválení uživatelé

Z WikiSkript

za schválené uživatele se považují ti, kteří jsou registrováni ve Wikiskriptech déle než je určitý časový limit a zároveň provedli určitý počet editací, které nebyly vráceny. Má smysl pro správce: editace uživatelů, kteří nepatří do této skupiny, jsou v seznamu změn zvýrazněny.