WikiSkripta:Seznam souhlasů s užitím díla

Z WikiSkript

Autor Dílo Souhlas uložen Poznámky
Anton, Jan materiály k přednášce "Sarkoidóza" OTRS tiket č. 2011031310000011
Baartmans, MGA, Maas, MH, Dokter J Obrázek Neonate with staphylococcal scalded skin syndrome Sekretariát WikiSkript
Bencko, Vladimír et al. Epidemiologie - výukové texty pro studenty 1. LF UK; 2002 sekretariát WikiSkript
Bencko, Vladimír et al. Hygiena - učební texty k seminářům a praktickým cvičením; 2002 sekretariát WikiSkript
Beneš, Jiří OTRS tiket č. 2011031910000018
Bláha, Josef Texty a obrázky z popáleninové medicíny sekretariát WikiSkript
Blahút, Peter www.techmed.sk/glomerulonefritidy OTRS tiket č. 2014 0723 100000 42
Budina, Marek Encyklopedie laboratorní medicíny OTRS tiket č. 2015 0817 100000 32
Cvek, Boris "Od ubikvitinu k antabusu" (http://blisty.cz/art/56680.html) sekretariát WikiSkript
Čedíková, Miroslava fotografie histologických preparátů včetně popisu sekretariát WikiSkript
Čelko, Martin text pro Vademecum 3.LF sekretariát WikiSkript
Černá, Milena kapitola o výživě ve skriptech Bencko, Vladimír, et al. Hygiena - učební texty k seminářům a praktickým cvičením 2. vydání, Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-7184-551-5 OTRS tiket č. 2011032110000022
Dáňová, Jana seznamovací text LLP Erasmus sekretariát WikiSkript
Dostálová, Jana Potravinářské zbožíznalství a technologie - Nutriční terapie OTRS tiket č. 1000348
Doubková, Alena text pro Vademecum 3.LF sekretariát WikiSkript
Dvořák, Antonín text pro Vademecum 3.LF sekretariát WikiSkript
Dvořák, Miloš Dermatitis herpetiformis Duhring jako forma manifestace glutenové enteropatie (www.celiac.cz - 27. 3. 2005) sekretariát WikiSkript
Elbertová, Zuzana text pro Vademecum 3.LF sekretariát WikiSkript
Havránek, Jiří Texty k pediatrické intenzivní péči sekretariát WikiSkript
Chrz, Kristian Hygiena.doc (http://lf1.cz/upload/hygiena.zip) sekretariát WikiSkript
Ivák, Peter text pro Vademecum 3.LF sekretariát WikiSkript
Janeček, Vladimír www.liposukce.cz sekretariát WikiSkript
Jandová, Kateřina http://fyziologie.lf1.cuni.cz/protokoly-k-praktikum sekretariát WikiSkript
Janský, Petr vypracované otázky z mikrobiologie sekretariát WikiSkript
Jong, Jonas de ECGpedia.org sekretariát WikiSkript
Jong, Jonas de Echopedia.org sekretariát WikiSkript
Jong, Jonas de PCIpedia.org sekretariát WikiSkript
Klusáčková, Jitka obrázek "Orgánové hodiny" sekretariát WikiSkript
Kymplová, Jaroslava text "Katalog metod v biofyzice" OTRS tiket č. 1000786
Leníček, Martin teoretický úvod k praktickým cvičením z lékařské chemie a biochemie "Organika I" OTRS tiket č. 1000056
Leníček, Martin dialýza roztoků OTRS tiket č. 2014 1113 100000 44
Lichnovská, Tereza Antioxidační ochrana lidského těla sekretariát WikiSkript
Lovíšková, Katrína Patologie kůže (http://www.lf1.cz/upload/Patologie_kuze.pdf) sekretariát WikiSkript
Marková, Eva Management, První pomoc, Zdravotnická psychologie, Aplikovaná pedagogická psychologie, Ošetřovatelství OTRS tiket č. 2011032110000013
Martínková, Jiřina výukové materiály z farmakologie sekretariát WikiSkript
Marx, David text pro Vademecum 3.LF sekretariát WikiSkript
Masopust, Jaroslav skripta "Patobiochemie buňky" OTRS tiket č. 2011031510000016
Masopust, Jaroslav skripta "Patobiochemie metabolických drah"
Mikeš, Ondřej Metabolický syndrom a inzulínová rezistence sekretariát WikiSkript
Pelcl, Tomáš http://www.kulan.cz sekretariát WikiSkript
Perlín, Ctibor materiály pro předměty Potravinářské technologie a Nutriční ekonomie OTRS tiket č. 1000351
Provazníková, Hana texty pro Vademecum 3.LF sekretariát WikiSkript
Příhoda, Petr text "Etika - didaktický text" na stránkách 2. LF UK sekretariát WikiSkript
Rosen, Yale Obrázky z "Atlas of Granulomatous Diseases" (http://granuloma.homestead.com/) a obrázky z "Pulmonary Pathology's photostream" (http://www.flickr.com/photos/pulmonary_pathology). OTRS tiket č. 2011100310000034
Rychterová, Vlasta Curriculum na 3.LF sekretariát WikiSkript
Skoumalová, Alice Nemoci způsobené patologickou konformací proteinů OTRS tiket č. 2011032110000013
Svačina, Štěpán Klinická dietologie, Klinická informatika, Základy klinické medicíny OTRS tiket č. 10003487
Švíglerová, Jitka slovník fyziologie - wiki.lfp-studium.cz sekretariát WikiSkript
Šípek, Antonín http://www.genetika-biologie.cz/ sekretariát WikiSkript
Štourač, Petr logo AKUTNĚ.CZ OTRS tiket č. 2015 0316 100000 34
Tuček, Milan Zdravotní způsobilost k práci: nutné předpoklady a rizika posuzování (http://hygold.lf1.cuni.cz/mat/Tucek_Posuzovani_zdravotni_zpusobilosti_k_praci.pdf) OTRS tiket č. 2011041810000045
Vejražková, Daniela Hnědá tuková tkáň u dospělých OTRS tiket č. 2015 0810 100000 18
Vermach, Petr Poruchy signalizace apoptózy v nádorových buňkách
Vítek, Petr Obrázky z "www.kolonoskopie.cz" (http://www.kolonoskopie.cz/) OTRS tiket č. 2011092910000042
Vízek, Martin https://web.archive.org/web/20130512032641/http://pf.lf2.cuni.cz/vyuka/repetitorium.html sekretariát WikiSkript
Vlasáková, Alena text pro Vademecum 3.LF sekretariát WikiSkript
Vychodil, František https://www.wikiskripta.eu/w/Soubor:Ery-schema.png OTRS tiket č. 2014 1104 100000 16
Wallenfels, Jiří kapitola o očkování ve skriptech Bencko, Vladimír, et al. Hygiena a epidemiologie - učební texty k seminářům a praktickým cvičením pro studijní obor zubní lékařství, Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1129-5 OTRS tiket č. 20110050510000013
Yvo, yver@dse.nl Diplopia OTRS tiket č. 2014 1217 100000 17
Zima, Tomáš obor Nutriční terapie OTRS tiket č. 1000344
Žampachová, Eva prezentace přednášek z virologie pro LF (http://www.volny.cz/zampach/motol/) OTRS tiket č. 1000040
Ullmann Vojtěch, RNDr. odborné materiály (obrázky i text) z jeho webu (www.AstroNuklFyzika.cz) OTRS Ticket#2015112810000014