WikiSkripta:Shrnutí editace

Z WikiSkript

Co je shrnutí editace[upravit | editovat zdroj]

Shrnutí editace je místo, kde byste při každé editaci měli výstižně, jasně a stručně uvést smysl nebo souhrn toho, co jste v článku změnili. Ve výpisu historie stránky pak každý čtenář přehledně vidí, jaké úpravy byly v článku provedeny. Toto shrnutí může být dlouhé až 200 znaků a zobrazuje se mimo jiné:

Popis změny[upravit | editovat zdroj]

Nejčastěji se do shrnutí editace píše popis změny, kterou jste v článku provedli. Zde jsou příklady i s vysvětlením, co daný souhrn může znamenat:

  • „pravopis“ nebo „překlep“ – opravili jste pravopisné chyby,
  • „odkaz“ – přidali či opravili jste odkaz, ať už interní nebo externí,
  • „wikifikace“ – provedli jste celkovou úpravu článku – přidání odkazů, formátování písma, zařazení nadpisů, apod. (avšak nešlo o věcné změny textu),
  • „typo“ – typografické úpravy (formátování nadpisů, odrážek, zvláštní znaky atd.),
  • „kategorizace“ nebo „kat.“ – zařadili jste článek do kategorií,
  • „redakce“ nebo „red“ – používají redaktoři WikiSkript pro označení některých změn při redakčním zpracování textu.

Samozřejmě se popis změny nemusí omezovat jen na jedno slovo. Provedli jste-li složitější úpravu, je vhodné ji dostatečně popsat (například: „přeskupení podkapitol, přidání obrázků“).

Citace zdroje[upravit | editovat zdroj]

Pakliže jste změnili nějaký důležitý údaj, který jste převzali z jiného zdroje (kniha, internetové stránky, apod.), můžete do shrnutí editace stručně citovat i tento zdroj. Například: "Opravena fyziologická hodnota MCV podle: Trojan, Lék. fyziologie".

Malá editace[upravit | editovat zdroj]

Zaškrtávací políčko "Tato změna je malá editace." použijte tehdy, když jste provedli opravdu drobnou úpravu článku (oprava pravopisu, odkazu, přidání interpunkce, přeskupení věty, atd.).