WikiSkripta:Skóre čtivosti

Z WikiSkript

Čtivost textu může být velmi subjektivní. Nicméně v roce 1968 profesor Jozef Mistrík, slovenský jazykovědec, vyvinul vzorec určený pro slovanské jazyky. Jeho jednoduchým použitím lze čtivost textu docela dobře odhadnout.

Hodnocení Mistríkova skóre čtivosti
40–50    Lehce srozumitelný, čtivý text.
30–39    Průměrně obtížný text, lehce srozumitelný. Dá se číst plynně.
20–29    Výkladový text. Pro čtenáře náročný, ale srozumitelný.
10–19    Těžko srozumitelný text.
< 10    Text na hraně srozumitelnosti nebo nesrozumitelný.

Vzorec a výpočet[editovat zdroj]

Čtivost textu závisí především na délce vět či souvětí a na délce slov.

Snadné texty obsahují především krátká slova. Slova, která mají čtyři slabiky či více, jsou pro čtenáře obtížnější. Podobně krátké věty a souvětí se čtou snáze než dlouhé. V ideálním případě není věta delší než 30 slabik. Mistríkův výpočet dále hodnotí rozmanitost použitých výrazů. Čím více různých slov text obsahuje, tím je náročnější.

[math] R = 50 - S \cdot V \cdot \frac{L}{N} [/math]

R
Mistríkovo skóre
S
průměrný počet slabik ve slově
V
průměrný počet slov ve větě
L
počet různých slov
N
celkový počet slov


Výpočet u nepublikovaných textů[editovat zdroj]

Pokud máte text, který není dosud publikovaný ve WikiSkriptech, můžete si zkusit jej zhodnotit na stránce http://wikilab.lf1.cuni.cz/mistrik/.