Wydlerova známka

Z WikiSkript

Heslo
Wydlerova známka

Wydlerova známka je pomocná diagnostická pitevní známka u aspiračního typu utonutí. Wydlerova známka značí přítomnost tekutého zpěněného obsahu v žaludku utonulé osoby. Po odběru a sedimentaci žaludečního obsahu se v případě pozitivního nálezu typicky tvoří tři základní fáze – nahoře pěna, ve středu tekutina a vespod pevná složka.


Ferdinand Wydler – soudní lékař. Svůj nález popsal roku 1869 ve spisu Zur Diagnose des Ertrinkungstodes.

Odkazy

  • NEČAS, Pavel, et al. Eponymické termíny v soudním lékařství. Česko-Slovenská patologie a Soudní lékařství. 2012, roč. 52, vol. 2, s. 25-30, ISSN 1210-7875.