Báze

Z WikiSkript

(přesměrováno z Zásady)

  • Báze jsou látky, které ve vodném roztoku odštěpují hydroxidové ionty (OH) za vzniku louhů. Při neutralizaci kyselinami tvoří soli. Vznikají obvykle reakcí oxidů kovů s vodou. Jejich chemické vzorce začínají atomem kovu, pak následuje jeden nebo více hydroxidových iontů podle oxidačního čísla kovu.
  • Podle Brönsteda jsou báze všechny látky schopné vázat protony. K tomu je třeba, aby báze měla volný elektronový pár.


Rozlišujeme
  1. neutrální báze (bez náboje), např.: NH3, H2O
  2. aniontové báze (záporně nabité), např.: Cl, HSO4, NO3
  3. kationtové báze (kladně nabité), např.: [Fe(OH)2. (H2O)4]+.
  • Některé sloučeniny tvoří hydroxidové ionty teprve reakcí s vodou. Jsou to soli slabých kyselin, které na proton molekuly vody působí tak silně, že ho odtrhnou. Přitom vzniká hydroxidový ion, který je odpovědný za alkalickou reakci. Takové soli jsou např.: uhličitany a fosforečnany.
  • Organické báze obsahují v uhlovodíkovém skeletu např.: atomy dusíku, které mohou svým volným elektronovým párem vázat proton, a tak tvořit solím podobné sloučeniny; např.: aminy nebo heterocyklické sloučeniny.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • GÄRTNER, Harald. Kompendium chemie :  vzorce, pravidla a principy - úlohy a jejich řešení - periodická soustava prvků - výkladový slovník. 1. vydání. [Praha] : Euromedia Group - Knižní klub, 2007. 542 s. ISBN 978-80-242-2012-3.