Zaklínění

Z WikiSkript

Heslo


„Zaklínění je stav, při kterém je osoba omezena v pohybu vlivem vniknutí konstrukce vozidla do jejího prostoru, při němž utrpěla poranění, které ji znemožňuje pohyb a svévolnou evakuaci z vozidla.“

Zdroj

PŘECECHTĚL, Radek a Tomáš VAŇATKA. Analýza zaklínění pacientů při dopravních nehodách ve vztahu k tíži poranění. Urgentní medicína [online]. 2019, roč. 22, no. 1, s. 21-25, dostupné také z <https://urgentnimedicina.cz/?page_id=102>. ISSN 1212-1924.