Nekódující RNA

Z WikiSkript

(přesměrováno z "nekódující" RNA)

Jako "nekódující" (rozuměj "protein-nekódující") RNA (ncRNA) označujeme všechny funkční molekuly RNA, které nejsou překládány do proteinu v procesu translace. Obecně spadají do dvou kategorií, odlišitelných podle velikosti:

 • kratší než 200 nukleotidů
 • delší než 200 nukleotidů

RNA kratší než 200 nukleotidů[upravit | editovat zdroj]

Do této skupiny patří například:

 • transferové RNA (tRNA) – RNA podílející se na procesu translace. Rozlišujeme 49 typů / rodin tRNA. V jaderném genomu je 497 genů pro tRNA (značná část jich je na chromozomech 1 a 6), jejichž transkripci zajišťuje RNA polymeráza III (dalších 22 tRNA je kódováno mitochondriálním genomem).
 • ribosomální RNA (rRNA) – tvoří součást ribosomů, existují 4 odlišné typy – 5S rRNA, 18S rRNA, 5,8S rRNA a 28S rRNA
 • malé jaderné RNA (small nuclear RNA – snRNA) – podílí se na procesu tzv. splicingu – sestřih hnRNA, vyštěpení intronů
 • malé jadérkové RNA (small nucleolar RNA – snoRNA) – hraje důležitou roli v syntéze a maturaci (posttranskripční chemické modifikaci) rRNA, snRNA a tRNA. Delece shluku (klastru) snoRNA v oblasti chromozómu 15q vede k manifestaci Prader-Williho syndromu.
 • řada regulačních typů RNA jako např:
  • mikroRNA – podílí se na regulaci genové exprese – jsou komplementární k určitým úsekům mRNA, váží se na ně a tím regulují jejich translaci
  • malé interferující RNA (small interfering RNA – siRNA)
  • piRNA (piwi-interacting RNA) – RNA interagující s proteiny z rodiny PIWI.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce RNA#Typy RNA.

RNA delší než 200 nukleotidů[upravit | editovat zdroj]

Tato skupina nese společné označení dlouhé nekódující RNA ({{anglicky|long non-coding RNA - lncRNA). Pravděpodobně nejznámějším reprezentantem lncRNA je gen XIST (X Inactivation Specific Transcript; Xq13.2; OMIM: 314670]), který se uplatňuje v procesu Inaktivace chromozomu X.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • GOETZ, Petr, et al. Vybrané kapitoly z lékařské biologie, díl 2. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2002. 139 s. ISBN 80-246-0320-9.