Školák

Z WikiSkript

Heslo

Školákem rozumíme dítě od 6 let věku do počátku dospívání. Školní období má různou dobu trvání a nelze jej ztotožňovat s obdobím školní docházky.[1]


Odkazy

Související hesla

Reference

  1. LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ, et al. Preklinická pediatrie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. s. 5. ISBN 978-80-7262-438-6.