ANCA

From WikiSkripta

Heslo
Pozitivita ANCA, imunofluorescence cANCA, zde použity protilátky proti proteináze e3 (PR3).
Pozitivita ANCA, imunoflourescence pANCA, zde použity protilátky proti myeloperoxidáze.

ANCA (anti-neutrophil cytoplasmic antibody) je skupina autoprotilátek proti řadě antigenů uvnitř neutrofilů (proteináza 3, myeloperoxidáza, elastáza, kathepsin G, azurozidin, laktoferin, lyzozym a BPI). Prokazují se přímou imunofluorescencí na ethanolem fixovaných lidských neutrofilech. Vzhledem k rozdílné distribuci výše uvedených proteinů se popisují tři typy pozitivity:

  • cANCA: cytoplazmatická imunofluorescence;
  • pANCA: perinukleární imunofluorescence;
  • xANCA resp. aANCA: atypická imunofluorescence.

ANCA jsou typicky prokazatelné při vaskulitidách. Pro Wegenerovu granulomatózu je charakteristické cANCA, pro polyarteritidy pANCA. ANCA mohou být prokazatelné i při celé řadě dalších chorob.

Odkazy

Související články

Literatura