ANCA

Z WikiSkript

Heslo
Pozitivita ANCA, imunofluorescence cANCA, zde použity protilátky proti proteináze e3 (PR3).
Pozitivita ANCA, imunoflourescence pANCA, zde použity protilátky proti myeloperoxidáze.

ANCA je skupina autoprotilátek proti řadě antigenů uvnitř neutrofilů (proteináza 3, myeloperoxidáza, elastáza, kathepsin G, azurozidin, laktoferin, lyzozym a BPI). Prokazují se přímou imunofluorescencí na ethanolem fixovaných lidských neutrofilech. Vzhledem k rozdílné distribuci výše uvedených proteinů se popisují tři typy pozitivity:

  • cANCA: cytoplazmatická imunofluorescence;
  • pANCA: perinukleární imunofluorescence;
  • xANCA resp. aANCA: atypická imunofluorescence.

ANCA jsou typicky prokazatelné při vaskulitidách. Pro Wegenerovu granulomatózu je charakteristické cANCA, pro polyarteritidy pANCA. ANCA mohou být prokazatelné i při celé řadě dalších chorob.

Odkazy

Související články

Literatura