Alfa-1-mikroglobulin

From WikiSkripta

Heslo

α-1-mikroglobulin je bílkovina krevní plazmy, která inhibuje migraci leukocytů a proliferativní odpověď leukocytů na antigen. V krevním séru stoupá při snížení glomerulární filtrace. V moči bývá při tubulární proteinurii. Její molekulová hmotnost je 26 000.[1]


Odkazy

Reference

  1. RACEK, J, et al. Klinická biochemie. První vydání. Praha : Galén – Karolinum, 1999. s. 63. ISBN 80-7262-023-1.