Amfolyty

Z WikiSkript

Heslo


Amfolyty sú látky, ktoré sa chovajú ako kyseliny aj zásady. Majú vlastnosti neutrálnych molekúl s voľným elektrónovým párom na anionte alebo na elektronegatívnom atóme. Protón disociujú aj viažu ( protón neexistuje ako samostatná častica). Amfolyty napr.: voda, hydrogénanionty (H2PO4, HCO3), premena aminokyselín na bielkoviny (kys. s –COOH a báz. s –NH2) viazané v jednej molekule.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • MATOUŠ, Bohuslav, et al. Základy lékařské chemie a biochemie. 1. vydání. Praha : Galén, 2010. 540 s. ISBN 978-80-7262-702-8.