Přibližné rozpustnosti iontových sloučenin

Z WikiSkript

Rozpustnost iontových sloučenin ve vodě
Typ sloučeniny Dobře rozpustné Slabě rozpustné Nerozpustné
soli alkalických kovů (Li+, K+, Na+) a amonné soli (NH4+) ostatní KClO4 žádné
chloristany (ClO4-), chlorečnany (ClO3-), dusičnany (NO3-), octany (CH3COO-) ostatní KClO4, CH3COOAg žádné
chloridy (Cl-), bromidy (Br-), jodidy (I-) ostatní PbCl2, PbBr2 Cu+, Ag+,Hg22+, HgI2, BiI3, PbI2
sírany (SO42-) ostatní Ca2+, Ag+ Sr2+, Ba2+, Pb2+
hydroxidy (OH-) alkalických kovů a alkalických zemin Ca2+ ostatní
uhličitany (CO32-), fosforečnany (PO43-), arseničnany (AsO43-) alkalických kovů, NH4+ MgCO3 ostatní
sulfidy (S2-) iontů se strukturou inertního plynu (alkalických kovů, alkalických zemin, NH4+, Al3+ apod.) ostatní
oxidy (O2-) alkalických kovů, Ca2+, Ba2+, Sr2+ ostatní

Obecně platí, že soli slabých kyselin jsou rozpustné v roztocích silných kyselin, vznikají z nich slabé kyseliny. Analogicky soli slabých basí jsou rozpustné v roztocích silných basí, vznikají z nich slabé base. Sloučeniny, které obsahují v molekule hydrogenanionty, jsou rozpustnější.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]