Součin rozpustnosti

Z WikiSkript

Součin rozpustnosti odvozujeme ze vztahu pro rovnovážné konstanty, které charakterizují rovnováhy chemických reakcí v heterogenních soustavách. U srážecích reakcí ve vodných roztocích, užívaných v kvalitativní analýze, se ustanovuje rovnováha mezi nezreagovanými ionty v roztoku nad sraženinou a tuhou fází sraženiny. Např. pro málo rozpustnou sloučeninu (sraženinu) Ag2CrO4, vznikající podle chemické rovnice

Ag2CrO4 \rightleftharpoons 2Ag+ + CrO42-

platí pro rovnovážný stav

K=\frac{[\mbox{Ag}^+]^2\cdot[\mbox{CrO}_4^{2-}]}{[\mbox{Ag}_2\mbox{CrO}_4]}.

Protože při srážení je roztok nerozpustné sloučeniny nasycen a látková koncentrace nerozpustné sloučeniny je konstantní, bude také konstantní součin rovnovážné konstanty a koncentrace nerozpustné sloučeniny.

Dostáváme vztah

K_s=K\cdot[\mbox{Ag}_2\mbox{CrO}_4]=[\mbox{Ag}^+]^2\cdot[\mbox{CrO}_4^{2-}]

Obecně tedy je součin rozpustnosti Ks dán součinem rovnovážných koncentrací iontů v roztoku nad sraženinou, umocněných na stechiometrické koeficienty dané chemické reakce. Součiny rozpustnosti řady látek jsou tabelovány.

Podle součinu rozpustnosti můžeme posuzovat i vypočítat rozpustnosti látek za různých podmínek, závisí na teplotě, pH a přítomnosti dalších cizích iontů v roztoku. Tohoto lze využít v kvalitativní analýze, může se tak ovlivnit podle potřeby analytických postupů srážení málo rozpustných sloučenin za účelem jejich lepších separací a důkazů.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

KADLECOVÁ L.. Kvalitativní analýza vybraných prvků, důležitých z hlediska biologie a toxikologie