Aničkovovy buňky

Z WikiSkript

Heslo
Anitschkow Myocytes in an Aschoff Body, Rheumatic Myocarditis.jpg

Aničkovovy buňky jsou kardiální histiocytární elementy, které nacházíme v okolí fibrinoidní nekrózy Aschoffových uzlíků při revmatické endokarditidě. Jsou přítomny i za fyziologických podmínek. Jsou to velké buňky s centrálne uloženým kulatým jádrem a centrálne uloženým chromatínem. Na podélnem řezu ma jadro tvar listu pily. [1]V porovnání s Aschoffovými buňkami jsou menší.

Odkazy

Použitá literatura

  • POVÝŠIL, Ctibor, Ivo ŠTEINER a Pavel DUŠEK, et al. Speciální patologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 430 s. ISBN 978-807262-494-2.
  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 5. vydání. Praha : Maxdorf, 0000. 1008 s. Jessenius; ISBN 80-7345-058-5.

Reference

  1. MOHAN, Harsh a Ľudovít DANIHEL. Patológia. 1. vydání. Balneotherma, 2011. 976 s. ISBN 9788097015664.