Aschoffovy buňky

Z WikiSkript

Heslo
Rheumatic heart disease - 2 - very high mag.jpg

Aschoffovy buňky jsou histiocytární elementy nacházející se v okolí fibrinoidní nekrózy Aschoffových uzlíků při revmatické endokarditidě. V porovnání s Aničkovovými buňkami jsou větší, mohou být mnohojaderné (1, 2 nebo 3 jádra) a mají bazofilní cytoplazmu.

Odkazy

Použitá literatura

  • POVÝŠIL, Ctibor, Ivo ŠTEINER a Pavel DUŠEK, et al. Speciální patologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 430 s. ISBN 978-807262-494-2.
  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 5. vydání. Praha : Maxdorf, 0000. 1008 s. Jessenius; ISBN 80-7345-058-5.