Ankylóza

Z WikiSkript

(přesměrováno z Ankylosis)

Heslo
Ankylóza lokte


Ankylóza je stav podmíněný vznikem kostěného nebo vazivového spojení kostí tvořících kloub doprovázené kloubní ztuhlostí a snížením či ztrátou pohyblivosti v tomto skloubení. Může vznikat v důsledku traumat, revmatoidní artritidy, infekčních artritid, vrozených vývojových poruch nebo morbus Bechtěrev.

Odkazy

Použitá literatura

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 5. vydání. Praha : Maxdorf, 0000. 1008 s. Jessenius; ISBN 80-7345-058-5.
  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Praktický slovník medicíny. 6. vydání. Praha : Maxdorf, 2000. 490 s. ISBN 80-85912-38-4.