Balismus/PGS/diagnostika

Z WikiSkript


Balistické dyskineze se vyznačují stereotypními mimovolními pohyby velké amplitudy způsobené záškuby kořenového svalstva končetin s rotační složkou. Balistické dyskineze mohou být bilaterální (bibalismus) často asymetrické, nejčastěji však jednostranné (hemibalismus), nebo postihují jednu končetinu (monobalismus). Etiologie balistických dyskinezí může být podobná jako u chorey. Nejčastější příčinou lateralizovaného akutního balismu je fokální postižení mozku (nejčastěji kontralaterální ncl. subthalamicus). Bibalismus je často polékové (dopaminergní) a metabolické (obvykle neketogenní hyperosmolární kóma) etiologie. Kontinuální těžké balistické dyskineze jsou pro nemocného velmi vyčerpávající.

Terapie

Lékem první volby je haloperidol v dávkách 3–12mg denně nebo chlorpromazin 50–100mg denně, eventuelně vyšší dávky podle snášenlivosti. Efekt antipsychotik lze potencovat valproátem sodným a klonazepamem.