Bence-Jonesova bílkovina

Z WikiSkript

Heslo
Krystaly Bence-Jonesova paraproteinu

Bence-Jonesova bílkovina je paraprotein tvořený lehkými řetězci monoklonálního imunoglobulinu. Vzniká při některých krevních chorobách, především při myelomu. Vytváří paraproteinové krystalky, které se usazují v ledvinných tubulech, a tak mohou způsobit závažné poškození ledvin. Pokud se Bence-Jonesova bílkovina objevuje v krvi a moči, jedná se tzv. mikromolekulární gamapatii. Průkaz paraproteinu se provádí imunoelektroforézou moči.

Odkazy

Související články

Zdroje

  • VOKURKA, Martin, et al. Velký lékařský slovník. 7. vydání. Praha : Maxdorf, 2007. ISBN 978-80-7345-130-1.