Bishop skóre, výška fundu - vzdálenost spona/fundus)

Z WikiSkript

Cervix skóre dle Bishopa je v dnešní době nejvíce používaná metoda sloužící ke zhodnocení připravenosti mateřského organismu k indukci vaginálního porodu. Tento skórový systém zhodnocuje celkem pět parametrů: zkrácení a dilatace děložního hrdla, vzdálenost vedoucího bodu pod rovinou procházející spinae ischiadicae, konzistence a pozice děložního hrdla.

Hodnocení Bishop skóre[upravit | editovat zdroj]

První tři parametry jsou hodnoceny body v rozmezí 0-3. Zbývající dva paramatery poté v rozmezí 0-2 body.
Dříve se Cervix skóre dle Bishopa využíval u vícerodiček, v současnosti to je u žen, které dosud nerodily.

Hodnocení jednotlivých parametrů[upravit | editovat zdroj]

Zkrácení děložního hrdla[upravit | editovat zdroj]

Tento parametr se měří v procentech. Pokud měříme délku děložního hrdla, tak ji měříme v centimetrech. Zkrácení i délka se klasifikují čtyři analogické stupně a hodnotí se též 0-3 body.

Dilatace děložního hrdla[upravit | editovat zdroj]

Z pohledu klinického jde o nejdůležitější parametr. Dilatace se měří v centimetrech a celkem se klasifikuje do čtyř stupňů a hodnotí se 0-3 body.

Vzdálenost vedoucího bodu pod rovinou procházející spinae ischiadicae[upravit | editovat zdroj]

Vzdálenost se též měří v centimetrech. Také se klasifikují čtyři stupně a stejně jako u předchozích se hodnotí 0-3 body.

Konzistence děložního hrdla[upravit | editovat zdroj]

Zde se klasifikují pouze tři stupně a hodnocení se pohybuje v rozmezí 0-2 bodů.

Pozice děložního hrdla[upravit | editovat zdroj]

Stejně jako u konzistence se také klasifikují tři stupně a hodnotí se body v rozmezí 0-2.


Výpočet Cervix skóre dle Bishopa by mělo být součástí Indikačního protokolu.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • HÁJEK, Zdeněk, Evžen ČECH a Karel MARŠÁL, et al. Porodnictví. 3. vydání. 2014. ISBN 978-80-247-4529-9.