Bromtymolová modř

From WikiSkripta
Změněno.png
Heslo
Bromtymolová modř.png

Acidobazický indikátor. Používá se v diagnostických proužcích pro vyšetření moči, např. ke stanovení pH moči a stanovení hustoty moči.