CPITN

Z WikiSkript

CPITN je zkratkou z anglického Community Periodontal Index of Treatment Needs. Je to Parodontologické indexy, který vznikl na základě požadavků WHO. Pomáhá k rychlému zhodnocení stavu parodontu a zorientování se v budoucí léčbě.

Obecný postup a podmínky[upravit | editovat zdroj]

Vyšetření se základně rozděluje na dvě části. Na CPI, které dosahuje hodnot 0–4, a na TN, které dosahuje hodnot 1–3. Vyšetření probíhá v sextantech. Sextantů je dohromady šest, tři v horní čelisti a tři v dolní. Každá čelist má jeden frontální sextant, kam řadíme řezáky a špičáky, a dva laterální sextanty kam řadíme premoláry a moláry. Všechny sextanty mají své číselné označení. První sextant je pravý horní laterální, poslední je pravý dolní laterální.

U osob starších devatenácti let se hodnotí v sextantu všechny zuby až na třetí moláry. U pacientů mladších 19 let, hodnotíme v sextantu pouze jeden zub a to zpravidla první molár či střední řezák. (zuby 16,11,26 + 46, 31, 36).

Aby se dal stav parodontu v sextantu hodnotit, musí zde být alespoň dva hodnotitelné zuby, pokud je zub pouze jeden, započítává se do sousedního sextantu.

V každém sextantu zapisujeme pouze jednu hodnotu a to tu nejvyšší naměřenou.

Praktické provedení[upravit | editovat zdroj]

Vyšetření provádíme u všech zubů. Používáme k tomu parodontologickou sondu, kterou zavádíme do dásňového žlábku. Sondu zavádíme paralelně s podélnou osou kořene zubu. Žlábek sondou vyšetříme po celém obvodu. Na sondu působíme silou 20–25 g. Hodnocení krvácení provedeme po 10–15 sekundách.

Interpretace nálezu[upravit | editovat zdroj]

Při interpretaci nálezu sledujeme tři základní faktory. Krvácení, zubní kámen a parodontální choboty.

CPITN
CPI TN
CPI 0 dáseň nekrvácí, hloubka sulcu je fyziologická (do 3 mm) TN 0 Terapie není nutná
CPI 1 je přítomné pouze krvácení TN 1 není potřeba terapie, pouze provádíme instruktáž hygieny
CPI 2 přítomen i zubní kámen či iatrogenní dráždění (převislá výplň atp.), TN 2 provedeme odstranění zubního kamene, popřípadně iatrogenních faktorů. + TN 1
CPI 3 při nálezu parodontálních chobotů do 3,5-5,5 mm (černé políčko) TN 3 Nutná komplexní parodontologická léčba + TN 2
CPI 4 při nálezu chobotů hlubších než 5,5 mm TN 3 Nutná komplexní parodontologická léčba + TN 2, spadá do kompetence specializovaného pracoviště.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • SLEZÁK, Radovan. Praktická parodontologie. 1. vydání. Praha : Quintessenz, [1995]. ISBN 8090102484.