Casperovo pravidlo

Z WikiSkript

Heslo

Casperovo pravidlo určuje poměr rychlosti hnilobného rozkladu lidského těla na vzduchu, ve vodě a v zemi (přibližný poměr rychlostí je 1:2:8). Podstatou rozdílné rychlosti hnilobných změn je odlišné množství kyslíku, které se ve vzduchu, vodě a v zemi nachází.


Johann Ludwig Casper (1796–1864) – německý soudní lékař. V roce 1858 ve svém díle Praktisches Handbuch der gerichtlichen Medizin, 2 Bänd (Berlin 1858) popsal zákonitosti hnilobného rozkladu lidského těla. Jeho synovcem byl slavný německý soudní lékař Carl Liman (1818–1891).

Odkazy

Související články

Literatura

  • NEČAS, Pavel, et al. Eponymické termíny v soudním lékařství. Česko-Slovenská patologie a Soudní lékařství. 2012, roč. 52, vol. 2, s. 25-30, ISSN 1210-7875.