Chorea/PGS/diagnostika

Z WikiSkript

< Chorea


Choreatické dyskineze[upravit | editovat zdroj]

Jde o mimovolní, sporadické nebo kontinuální, nepravidelné rychlé svalové záškuby kteréhokoliv svalstva s dobře patrným motorickým efektem. Choreatické pohyby obvykle nemají stereotypní ráz. Fyzická a duševní zátěž, ale i běžná pohybová aktivita dyskineze zesilují, psychická relaxace je tlumí a ve spánku dyskineze mizí. Svalový tonus může být lehce snížený, ale nejsou přítomny další známky mozečkového postižení.

Hemichorea[upravit | editovat zdroj]

Vyskytuje se u fokálních procesů postihujících mozek, v těhotenství a u systémového lupus erythematodes. Fokální postižení mozku může způsobit choreatický syndrom lokalizovaný do jedné končetiny nebo svalového segmentu či skupiny.V klinické praxi se nejčastěji setkáme s léky indukovanou choreou a choreou u Huntingtonovy nemoci.

Další časté příčiny chorey jsou uvedeny v tab. č. 1.

Hemichorea a dystonie
Tab. 1 Etiologie choreatických syndromů
Hereditární chorea
 • Huntingtonova nemoc
 • spinocerebelární ataxie
 • deficit pantoteinát kinázy
 • Wilsonova nemoc
 • Lesch Nyhanův syndrom
 • benigní hereditární chorea
 • neuroakantocytózy
 • paroxysmální dyskineze
 • dentatorubropallidoluisiánská atrofie
Poléková chorea
 • antipsychotika
 • L-DOPA
 • agonisté dopaminu
 • metoklopramid
 • hormonální antikoncepce
 • fenytoin, steroidy
 • kokain
Autoimunitní chorea
 • revmatická (Sydenhamova) chorea
 • PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections)
 • chorea gravidarum
 • antifosfolipidový syndrom
 • systémový lupus erythematodes
 • polyarteritis nodosa
 • Behcetova nemoc
Infekční chorea
Metabolická chorea
 • tyreotoxikóza
 • hyper a hyponatrémie
 • hyper a hypoglykémie
 • hypokalcémie
 • hypoparatyreóza
 • renální a jaterní selhání
Další příčiny chorey
 • DMO
 • trauma CNS
 • vaskulární postižení CNS
 • oxid uhelnatý
 • rtuť
 • senilní chorea
 • polycytemia vera
 • expanzivní procesy CNS
 • paraneoplastický syndrom


Chorea v dětství a dospívání[upravit | editovat zdroj]

Chorea s náhlým počátkem v dětském věku nejčastěji vzniká na podkladě autoimunitní a infekční etiologie. Pomalu rozvíjející se choreatický syndrom u dětí a dospívajících bývá způsoben zejména DMO, méně pak neurodegenerativním či metabolickým onemocněním, Sydenhamovou choreou po infekci β-hemolytickým streptokokem skupiny A a vzácně benigní hereditární choreou.

Chorea v dospělosti[upravit | editovat zdroj]

Chorea s náhlým počátkem v dospělosti je nejčastěji polékové etiologie, ale vyskytuje se i v souvislosti s vaskulárním postižením CNS, autoimunitními procesy, hyperglykémií a hypoglykémií, tyreotoxikózou. Chorea s pozvolným rozvojem v dospělosti je nejčastěji poléková nebo podmíněna neurodegenerativním onemocněním. Ve stáří se také vyskytuje senilní chorea s periorální lokalizací, ale tato diagnóza je stanovena per exlusionem.

Terapie[upravit | editovat zdroj]

Symptomaticky lze choreu ovlivnit antipsychotiky a benzodiazepiny. Preferována jsou atypická antipsychotika (tiaprid 150–450 mg denně, risperidon 2–6 mg denně) před klasickými (haloperidol 2–10 mg denně). Z benzodiazepinů má největší antidyskinetický efekt klonazepam (1,5–6 mg denně). U autoimunitně podmíněných choreatických syndromů lze vyzkoušet kortikoidy, plazmaferézu a intravenózní imunoglobuliny. U Sydenhamovy chorey je indikována dlouhodobá profylaktická terapie penicilinem.