Chronický subdurální hematom/PGS/diagnostika

From WikiSkripta
Subdurální hematom na CT

CHSDH je krvácení vznikající i bez zjevné anamnézy a může tak být náhodným nálezem při vyšetření zobrazovacími metodami. Většinou má však klinický korelát, kde dominantním nálezem je bolest hlavy, psychická alterace, event. ložiskové neurologické příznaky. Podobný klinický nález nalézáme i u pozdního posttraumatického subdurálního hygromu, vznikajícího po natržení arachnoidey, kdy expanzivní proces tvoří pouze mozkomíšní mok bez významnější příměsi krve. Chronický subdurální hematom není vývojovým stadiem akutního subdurálního hematomu, ale odlišnou nozologickou jednotkou.