Dýchací systém (praktikum) (1. LF UK)

Z WikiSkript

V praktickém cvičení se mikroskopují následující preparáty:
D1 - Epiglottis
D2 - Larynx
D3 - Trachea
D4 - Plíce dospělého člověka


Dýchací systém je možná ta nejpříjemnější sada na mikroskopování, jelikož všechny její preparáty jsou snadno a rychle poznatelné již pohledem proti oknu.


D1 - Epiglottis[upravit | editovat zdroj]

Proti oknu ho snadno identifikujeme

 • podle ploténky elastické chrupavky, kterou lemuje sliznice
 • na obou stranách ploténky se nachází jiný druh epitelu, to okem poznáme podle bazální laminy, která je pod dlaždicovým epitelem zvlněná

Vzhledem k její poloze (a funkci) na epiglottis rozlišujeme 2 strany:
Orální

 •  hledí do dutiny ústní
 • epitel ji pokrývající je pokračováním toho v dutině ústní, tedy vrstevnatý dlaždicový epitel nerohovějící

Laryngová

 •  hledí do vchodu laryngu (antrum laryngis)
 • je pokryta víceřadým cylindrickým epitelem s řasinkami

Na obou stranách (ale četněji na laryngové straně) se v lamina propria nachází drobné seromucinózní žlázky, jejichž vývody perforují elastickou chrupavku.


D2 - Larynx[upravit | editovat zdroj]

K úplnému popisu laryngu stačí povšechná znalost anatomie. Na řezu má larynx typický tvar přesípacích hodin, z nichž na sklíčku bývá jedna polovina. Důležité je si preparát správně zorientovat.

 • plica ventricularis
 • ventriculus laryngis
 • plica vocalis


D3 - Trachea[upravit | editovat zdroj]

Vzhledem ke svojí povaze se tento preparát nachází v sadách pouze jako kolmý řez. Proti oknu ho tedy snadno identifikujeme podle jeho tvaru do písmene D, kde oblá část má podklad z hyalinní chrupavky tvaru podkovy, dorzálně doplněné hladkou svalovinou. Některé preparáty byly říznuté spolu s jícnem a lymfatickými uzlinami.

 • Víceřadý cylindrický epitel s řasinkami a pohárkovými buňkami najdeme logicky na luminální straně trachey. Buňky epitelu mají jádra v několika řadách (ve více než dvou - to by byl dvouřadý epitel), pohárkové buňky mohou být buď dobarvené např. alcyánovou modří, nebo budou naopak prosvítat.
 • Lamina proprie mucosae
 • Seromucinózní žlázky
 • Perichondrium
 • Hyalinní chrupavka - t
 • Hladký sval
 • Adventicie


D4 - Plíce[upravit | editovat zdroj]

 • bronchus
 • bronchiolus
 • terminální bronchus
 • respirační bronchiolus
 • ductus alveolaris
 • alveoly


Klíč[upravit | editovat zdroj]

Segment Epitelová výstélka Žlázy Hladká svalovina Chrupavka
Trachea a bronchi principales Víceřadý cylindrický s řasinkami a pohárkovými buňkami Seromucinozní gll. tracheales v Text buňky hyalinní ve tvaru podkovy
Bronchi lobares et segmentales Víceřadý cylindrický s řasinkami a pohárkovými buňkami Seromucinózní gll. bronchiales v Text buňky Zbytky hyalinní chrupavky nepravidelných tvarů
Bronchioly Jednovrstevný kubický epitel s řasinkami bez pohárkových buněk řídké smíšené seromucinózní Tunica muscularis není
Respirační bronchioly Jednovrstevný kubický epitel bez řasinek a pohárkových buněk není Tunica muscularis není
Ductuli alveolares Jednovrstevný kubický epitel, který se postupně snižuje není Text buňky není
Alveoly Plochý dlaždicový (alveolární) epitel

Pneumocyty typu I a II, makrofágy

není Text buňky není