Dělení fragmentů DNA elektroforézou

Z WikiSkript

Na genomu jedné buňky se podle druhu restriktázy nachází jedno i více odpovídajících cílových míst (palindromů), takže restriktáza rozštěpí dsDNA na dva i více restrikčních fragmentů, případně otevře cirkulární dsDNA. S výhodou lze použít i kombinaci restriktáz. I když jde o DNA o neznámé sekvenci, štěpení je reprodukovatelné a z překrývajících se sekvencí fragmentů, vzniklých různými restriktázami, lze fragmenty seřadit třeba i v rozsahu celého genomu.

K dělení vzniklé směsi fragmentů se rutinně používá elektroforéza v polyakrylamidovém gelu nebo v gelech s řidším síťováním, podle toho, jak velké fragmenty se mají rozdělit. Lze odlišit i fragmenty rozdílné svou délkou o jediný pár nukleotidů.

elektroforéza

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ŠTÍPEK, Stanislav. Stručná biochemie : uchování a exprese genetické informace. 1. vydání. Praha : Medprint, 1998. ISBN 80-902036-2-0.