Der Blutkreislauf und das Herz

Z WikiSkript

Das Schema des Blutkreislaufs
Das Schema des Herzens
Die Substantive des Kreislaufsystems
Německy Česky
der groβe Blutkreislauf = der Körperkreislauf velký (tělní) krevní oběh
der kleine Blutkreislauf = der Lungenkreislauf malý (plicní) krevní oběh
die Arterien = die Schlagadern artérie
die Venen = die Blutadern žíly
die Kapillaren kapiláry
die Aorta = die Hauptschlagader aorta
die Hohlvene dutá žíla
das Herz srdce
das Mediastinum = der Mittelfellraum mediastinum
das Herzmuskelgewebe myokard
der Herzinnenhaut endokard
der Herzauβenhaut epikard
der Herzbeutel perikard
die Lungenschlagader plicní tepna
die Herzklappe srdeční chlopeň
die Segelklappen ( Trikuspidal- und Mitral- ) cípaté chlopně
die Taschenklappen = die Semilunarklappen poloměsíčité chlopně
die Systole systola
die Diastole diastola
das Gefäβsystem cévní systém
die Kammer komora
der Vorhof předsíň
der Druck tlak
das Zurückflieβen zpětný tok
die Aufzweigung rozvětvení
die Wand stěna
das Kohlenoxid CO2
die Pfortader vrátnicová (portální) žíla
der Hohlorgan dutý orgán
die Scheidewand přepážka (u srdce, NE na poště!!)
die Hälfte polovina
Die Verben des Kreislaufssystems
Německy Česky
versorgen zajišťovat, zásobovat
entstehen vznikat
zuführen přivádět
durchströmen proudit, protékat
bestehen skládat se
unterscheiden rozlišovat
wegführen odvádět
transportieren transportovat
führen vést
bringen přinášet
sich befinden nacházet se
verhindern zamezovat
erfolgen uskutečňovat se
drücken tlačit
aufnehmen přijímat
sammeln sbírat
sich vereinigen sjednocovat se
umgeben obklopovat
abgeben odevzdávat
darstellen představovat
verzweigen větvit se
münden ústit
dienen sloužit
bilden tvořit
beginnen začínat
enden končit
bedingen způsobovat, podmiňovat
passieren procházet
schützen chránit
gelegen sein být uložen
(ein)teilen dělit
zusammenziehen stahovat se (např. svalovina)
erschlaffen ochabovat, uvloňovat (např. svalovina)
Die Adjektive des Kreislaufsystems
Německy Česky
dickwandig tlustostěnný
geschlossen uzavřený
sauerstoffreich okysličený
sauerstoffarm neokysličený
eng úzký
zahlreich četný
dünn tenký
muskulös svalnatý
längsverlaufend podélně probíhající

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

  • MOKROŠOVÁ, Ivana a Lucie BAŠTOVÁ. Němčina pro lékaře :  Manuál pro praxi. 1. vydání. Praha : Grada, 2009. ISBN 9788024721279.