Difuzní velkobuněčný B-lymfom

From WikiSkripta

Heslo

Centroblastická varianta velkobuněčného maligního lymfomu.


Diffuse large B cell lymphoma (4) CD20.jpg