Discize

Z WikiSkript

Heslo

Discize je rozříznutí, rozpolcení tkáně nebo anatomické struktury. Chirurgický výkon. Příkladem může být discize píštěle.[1][2]

Odkazy

Reference

  1. ZEMAN, Miroslav, et al. Chirurgická propedeutika. 2. vydání. Praha : Grada, 2000. 524 s. ISBN 80-7169-705-2.
  2. VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník [online] . 8. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. 1144 s. Dostupné také z <http://lekarske.slovniky.cz/>. ISBN 978-80-7345-166-0.