Diskuse:B-lymfocyty/Archiv

From WikiSkripta

"Při jejich vývoji nedochází k selekci (jako u T-ly)."[edit source]

Domnívám se, že při vývoji a dozrávání B-lymfocytů v kostní dřeni také dochází k selekci, stejně jako u T-lymfocytů, pouze výběr není tak přísný jako v thymu. B buňky s autoreaktivními receptory dostávají negativní signál silnou vazbou antigenu v kostní dřeni během vývoje a jsou tím aktivovány k apoptóze. Nechci to v článku měnit, protože si nejsem jistá, co je tím myšleno, ale připadá mi ta věta minimálně zavádějící. viz Hořejší, Bartůňková - Eliminace autoreaktivních klonů B-lymfocytů
Cemi 29.12.2012, 12:44