Diskuse k WikiSkriptům:Autorské právo/licence

Z WikiSkript

Vkládám prvotní pracovní verzi licence pro WIKI 1. LF UK k připomínkování. Trochu jsem se inspiroval matfyzáckou wiki, která běží pod několika souběžnými licencemi:

  1. nevýhradní širokou licencí pro fakultu
  2. CC BY-NC-SA a GFDL pro ostatní

rozhodně toto musíme nějak ošetřit, protože "defaultová" licence podle AutZ, která by na příspěvky padla bez smluvní úpravy, není průchodná (autor by musel dávat svolení ke změně, článek by směl být zveřejňován jen jeden kalendářní rok...). Zatím bychom to měli zpracovat věcně, pak to budeme muset dát právnímu oddělení a povýšit na vnitřní předpis.

Až usoustavníme tuto verzi z pohledu "co se stane, když zmáčknu Uložit změny", doděláme podle toho informace pro obrácený pohled ("jak mohu článek použít"). Prosím, komentujte, upravujte--MUDr. Martin Vejražka, PhD. 14:23, 10. 10. 2008 (UTC)


Licence[upravit | editovat zdroj]

Uložením textu, změn ve stávajícím obsahu, řídícího kódu, souboru či jakéhokoli jiného obsahu (dále jen „příspěvku“) do databáze WIKI 1. LF UK

  1. prohlašujete, že jste autorem příspěvku, nebo vlastníte práva, která vám umožňují vložení příspěvku za zde uvedených podmínek a opravňují vás k udělení zde uvedených licencí k příspěvku;
  2. prohlašujete, že vložením příspěvku nebudou porušeny platné právní předpisy ani vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze a její 1. lékařské fakulty, zejména pak nebude porušen zákon č. 121/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů (dále Autorský zákon);
  3. není-li předem zvláštní smlouvou stanoveno jinak, bezúplatně poskytujete 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále 1. LF UK) časově neomezená, celosvětově platná a nevýhradní práva na rozmnožování, rozšiřování, půjčování, vystavování a sdělování příspěvku a jeho rozmnoženin veřejnosti, dále na poskytování podlicencí třetím osobám, upravování a pozměňování příspěvku a jeho názvu, spojení příspěvku s jiným dílem, zařazení do souborného díla, nebo jeho vymazání z databáze;
  4. souhlasíte s tím, že váš příspěvek může být v databázi WIKI 1. LF UK upravován a pozměňován, nebo může být z databáze vymazán;
  5. berete na vědomí, že WIKI 1. LF UK je databází podle § 88 Autorského zákona, jejímž pořizovatelem je 1. LF UK, a že 1. LF UK náleží práva podle § 90 a násl. Autorského zákona;
  6. všem ostatním fyzickým a právnickým osobám poskytujete na svůj příspěvek práva podle licence Creative Commons BY-NC-SA 3.0;
  7. souhlasíte s tím, že při citování příspěvku může být namísto skutečného jména autora uvedeno „autoři WIKI 1. LF UK“ nebo obdobná formulace; přitom musí být uvedeny údaje dostatečné k vyhledání skutečných autorů v databázi WIKI 1. LF UK, pokud byly do databáze vloženy.


Diskuse k návrhu[upravit | editovat zdroj]

Hmm, a což takhle CC-BY-ND? Viz: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/.--Juandev 22:50, 29. 10. 2008 (UTC)
Je pravda, že NC může být problém, i když to je asi nejvíce k diskusi, podobně může být přísné i SA. Ovšem proto má mít fakulta velmi volnou licenci - je známý případ, kdy by bylo BY-NC-SA příliš přísné pro někoho jiného?Tuto část přízpěvku přidal uživatel --MUDr. Martin Vejražka, PhD. 19:13, 1. 11. 2008 (UTC) (doplnil --Juandev 09:17, 2. 11. 2008 (UTC))
Na tohleto pozor, věčina lidí si myslí, že NC je svobodnější, než bez NC, ale to je takový optický klam. Předpokloudám, že na 1. lf se to nedělá jako na VŠCHT, že se něco objeví a prodá komerčnímu sektoru.--Juandev 09:17, 2. 11. 2008 (UTC)

Naopak ND bych považoval za velmi omezující zejména při spolupráci lidí z různých lékařských fakult.--MUDr. Martin Vejražka, PhD. 19:13, 1. 11. 2008 (UTC)

A víte jakej v tom bude bordel, když třeba projektová licence bude duál GFDL (aby bylo možno sdílet s ostatníma wikinama) a x-NC! A ne-li kdyby byla multi licence, šiřitel si sice může vybrat, ale pak kolují světem díla pod dejme tomu rozporuplnými licencemi. No, I když by to možná bordel nebyl, já jsem furt ovlivnět tím Berenovským "multiprojektová licence je zlo"--Juandev 09:17, 2. 11. 2008 (UTC)
Co je to "nevýhradní široká licence"?--Juandev 22:53, 31. 10. 2008 (UTC)
Viz odst. 3 a 5 výše--MUDr. Martin Vejražka, PhD. 08:56, 1. 11. 2008 (UTC)
Aha, a jak je to s šířením takového díla?--Juandev 09:17, 2. 11. 2008 (UTC)
To je tím jednoznačně dáno, § 13 a násl. AutZ--MUDr. Martin Vejražka, PhD. 08:42, 6. 11. 2008 (UTC)

Vypracovat studii[upravit | editovat zdroj]

A nebylo by lepší si na tohle nechat vypracovat studii. Tedy aby se odborníkům na autorské právo zadaly parametry, které jsou a oni vypracovali možné scénáře. Pak si můžete studii vzít a dále s ní pracovat. Myslím si, že licence je důležitý okamžik, který by se měl diskutovat na fakultě široce. Zatím tu vidím moc lidí z fakutly nediskutuje - tato diskuse by se asi měla přenést mezi kamenné zdi.--Juandev 09:17, 2. 11. 2008 (UTC)

Ale ta už dávno (asi 5 let) a v některých ohledech podrobněji probíhá... Je to jedno z nejčastěji řešených témat. S právníky se nyní čeká na českou verzi Creative Commons.--MUDr. Martin Vejražka, PhD. 18:31, 5. 11. 2008 (UTC)

To si asi nerozumíme pane kolego. Já říkám ať si necháte vypracovat speciální studii pro tento případ. Ta nemůže probíhat.--Juandev 21:57, 5. 11. 2008 (UTC)

Proto se připravuje seminář s písemným výstupem k tomuto tématu (v. aktuality). Tato forma se v minulosti již osvědčila.--MUDr. Martin Vejražka, PhD. 09:12, 6. 11. 2008 (UTC)