Dokrmování novorozenců

From WikiSkripta

Mateřské mléko je biologickou normou kojenecké výživy. Výlučné kojení v prvních 6 měsících odpovídá doporučením WHO a dalších zdravotnických institucí. Nejrůznější vlivy, hlavně během perinatální fáze, mohou kojení výrazně ovlivnit. Dokrmování by proto mělo být vždy zavedeno pouze na základě jasných indikací. V každodenním běhu kliniky nebo praxe dětského lékaře je proto nutné si s uvážením klást následující otázky:

  1. Kdy by se mělo dokrmovat?
  2. Co by se mělo dokrmovat?
  3. Jak by se mělo dokrmovat?


Tento příspěvek osvětlí tyto tři otázky na základě národních a mezinárodních doporučení a shrne tyto výsledky. Zabývá se především situací na západě, v evropských zemích.

KDY[edit | edit source]

  • Začít s dokrmem by se mělo na základě jasné medicínské indikace- redukováno na minimum!
  • Kojení nebo při nejmenším podávání mateřského mléka je možné téměř ve všech případech

CO[edit | edit source]

  • První volbou dokrmu je kolostrum / mateřské mléko
  • Druhou volbou darované mateřské mléko
  • Třetí volbou PRE- nebo PRE-HA-umělá výživa (hypoalergenní počáteční kojenecká výživa)

JAK[edit | edit source]

  • Musíme zohlednit fyziologické množství tekutin, které by měl kojenec v daný okamžik svého vývoje vypít
  • Měli bychom se snažit zachovat kojení pomocí pro-kojící dokrmovací metody


Téma dokrmování je velmi staré. Už v antice existovaly kresby, pomocí jakých tekutin a potravin byly kojenci dokrmováni, jestliže kojení nefungovalo, nebo když docházelo k přechodu na pevnou stravu. Každý rok přibývá kojených dětí. Když se ale pořádně podíváme na studie do hloubky, tak zjistíme, že jsou výsledná čísla tak růžová pouze proto, že do nich zahrnujeme i částečně kojená dítka. V mnoha západních zemích totiž roste rok od roku také dokrmování dětí formulemi. Celosvětově viděno je tedy na počátku kojeno 60-100% dětí, ale jenom méně než 40% jich je plně kojeno po celých prvních 6 měsíců, jak je doporučováno.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

- Vnitřní vyšetření (porodní asistence)
- Zevní vyšetření (porodní asistence)
- Ošetřovatelské diagnózy

Použitá literatura[edit | edit source]

GROISS, Natalie. Zufüttern – ab wann, was und wie?. Pädiatrie & Pädologie. 2019, roč. 4, vol. 54, s. 167-172, ISSN 00309338.