Dunbarův syndrom

Z WikiSkript


Dunbarův syndrom (syndrom komprese celiakální arterie, syndrom ligamentum arcuatum medianum) je vzácnou cévní anomálií, která vzniká na podkladě útlaku truncus coeliacus probíhajícím ligamentum arcuatum medianum a projevuje se zažívacími obtížemi. Tento syndrom zůstává diagnózou per exclusionem, která se vyskytuje jen asi u 2 ze 100 000 pacientů s nejasnou bolestí břicha. [1]

Ligamentum arcuatum medianum obkružující aortu

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

Ligamentum arcuatum medianum je vazivový oblouk lemující hiatus aorticus, který vzniká křížením crus dexter et sinister. Ligamentum obvykle prochází nad místem odstupu truncus coeliacus z aorty ale u 10−24 % lidí kříží truncus vepředu a může způsobovat kompresi, čímž redukuje průtok krve tepnami odstupujícími z trunku a zásobujícími orgány zažívacího traktu. Útlak je typicky méně patrný v inspiriu, kdy se truncus posouvá mírně kaudálně při expanzi plic. Při výdechu se pak komprese stupňuje. Izolovaná komprese truncus coeliacus pří výdechu může být klinicky němá díky rozvoji kolaterálního řečiště. Závažná stenóza však perzistuje i při nádechu a vede ke klinické manifestaci útlaku.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Dunbarův syndrom se projevuje bolestmi zpravidla po jídle. Většinou se jedná o tlak, ostřejší píchání, ale objevit se mohou i křeče. Útlak způsobuje nemocnému pocit přesycení, i když nejí. Následkem toho je výrazní zhubnutí a absence pocitu hladu. Jelikož se jedná o symptomy velmi nespecifické, často se na tento syndrom zapomíná a potíže jsou přisuzovány jiné nemoci.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

  • AL-TUBAIKH, Jarrah. Internal Medicine: An Illustrated Radiological Guide. 2. vydání. Springer International Publishing, 2007. 592

Reference

  1. Foertsch T, Koch A, Singer H, et al. Celiac trunk compres-sion syndrome requiring surgery in 3 adolescent patients. J Pediatr Surg 2007; 42:709-13.

 s. ISBN 9783319397467.