Dysestézie

Z WikiSkript

Heslo


Dysestézie označuje abnormální pocity jako brnění, mravenčení, pálení, které jsou (oproti parestéziím) vnímány velmi nepříjemně až bolestivě. Mohou být spontánní i provokované (až po dotyku postižené oblasti).


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie :  [učebnice pro lékařské fakulty]. 7. vydání. Praha : Galén, 2011. 0 s. ISBN 978-80-7262-707-3.