Hyperestézie

From WikiSkripta

Heslo


Hyperestézie označuje zvýšenou vnímavost těla k somatosenzitivním podnětům (bolest, teplo, chlad, vibrace a taktilní čití). Podněty jsou vnímány intenzivněji, nikoliv bolestivěji.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie :  [učebnice pro lékařské fakulty]. 7. vydání. Praha : Galén, 2011. 0 s. ISBN 978-80-7262-707-3.