Elektrokardiografie (2. LF UK)/Scénář

Z WikiSkript

Elektrokardiografie (2. LF UK) / Scénář

Pod textem řeči je uveden zkrácený text do titulků

Kostýmy:

  • pacient: libovolný
  • sestra: bílý plášť
  • lékař: bílý plášť
Titulka

Elektrokardiografie

Biofyzikální praktikum 2. LF UK

Přivítání - polodetail ()
Dobrý den, jmenuji se Petr Heřman a provedu vás vyšetřením standardního dvanáctisvodového EKG tak, jak je provádí naši studenti 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v prvém ročníku v rámci biofyzikálního praktika.
Ukážeme si vyšetření standardního dvanáctisvodového EKG pro potřeby biofyzikálního praktika 2. LF UK
Představení osob - celek ()
Elektrokardiograf už dávno není výsadou specializovaných pracovišť, najdeme jej snad v každé ordinaci praktického lékaře a naše úloha pro studenty modeluje takovou situaci.
EKG je dnes již standardní výbavou každého praktického lékaře.
Pracovní tým proto zpravidla sestává ze tří studentů: Jeden - v našem případě Alexej (lehce se ukloní) - má roli vyšetřovaného. Vyšetřovaná osoba musí svou roli přijmout dobrovolně. (Alexej pokývne na souhlas a ukládá se na lehátko).
Dobrovolník přijímá roli první osoby - vyšetřovaného.
Druhá osoba týmu - Andrea (lehce se ukloní) - převezme roli zdravotní sestry, která s pacientem bezprostředně komunikuje, připevní mu elektrody a zapne elektrokardiograf. (do ruky si bere misku s hrudními elektrodami)
Druhá osoba má roli sesty - připevňuje elektrody a komunikuje s pacienetem
Třetí osoba týmu (ukáže na sebe) usedá za počítač (ukáže na počítač), propojený USB kabelem s elektrokardiografem (ukáže na kabel).
Třetí osoba týmu obsluhuje počitač, propojený USB kabelem s elektrokardiografem.
V případě, že má pracovná tým pouze dvě osoby, hraje jedna z nich roli pacienta a druhá provádí všechny úkony, spojené s vyšetřením.
V případě dvou osob má jedna roli vyšetřovaného a druhá vyšetřujícího.
Naopak v případě čtyř studentů v týmu může čtvrtý převzít roli supervizora, který kontroluje správný postup svých kolegů dle návodu na Wikiskriptech.
V případě čtyř studentů v týmu čtvrtý převezme roli supervizora.
Screenshot - Wikiskripta ()
Najdeme tento návod na Wikiskriptech (komentář:)
wikiskripta.eu
biofyzika - portál biofyzika
praktika
2. LF UK
Portál:Biofyzikální praktikum (2. LF UK)
Elektrokardiografie (2. LF UK)
Příprava pacienta - celek ()
Sestra vyzve pacienta, aby se zul, svlékl horní polovinu těla a uložil se na záda na lehátko. (Pacient provádí)
Pacient se zouvá, vysvléká, pokládá se na záda.
(Ženy si mohou ponechat podprsenku anebo můžeme hrudní svody zcela vynechat.)
(V případě neochoty, zejména u žen, můžeme hrudní svody vynechat.)
Sestra pacienta uklidní a vysvětlí mu princip vyšetření, že je zcela bezpečné a nebolestivé, že do něj žádný elektrický proud nebude poušten, naopak že přístroj jen zaznamenává nepatrné potenciály srdce o velikosti tisícin voltu.
Uklidnění pacienta: Vyšetření bezpečné, nebolestivé, žádný proud do těla nepouštíme, pouze sledujeme činnost srdce.
Připevnění elektrod - detail - kamera sleduje připevňování elektrod
Místa, na která budeme přikládat elektrody, očistíme a navlhčíme - zpravidla stačí obyčejná voda, pouze v případě problémů (například vysoký odpor elektrod, atrefakty apod.) nám pomůže EKG gel. (Sestra provádí, ukáže tubu s EKG gelem.)
Před umístěním elektrod pokožku očistíme a navlhčíme vodou, případně EKG gelem.
Připojíme klešťové končetinové elektrody a jako první připojíme černou zemnící elektrodu na pravou dolní končetinu, abychom vyloučili případný vliv elektrostatického náboje.
Připojujeme končetinové elektrody a jako první zelenou zemnící elektrodu na pravou nohu.
Na levou dolní končetinu patří zelená, na pravou horní končetinu červená a na levou žlutá.
Levá DK: zelená, pravá HK: červená, levá HK: žlutá
Dále máme šest hrudních elektrod: jsou přísavkovité a s jejich umístěním někdy může být problém, zvláště u ochlupené hrudi
6 hrudních přísavkovitých elektrod
Kabely bývají označeny symboly V1 až V6, u některých přístrojů C1 až C6 (detail označení), což nás nesmí zmást.
Kabely označeny V1-V6 anebo C1-C6 
První a druhou elektrodu umístíme symetricky vpravo a vlevo od sterna ve výši čtvrtého mezižebří.
4. mezižebří: C1 vpravo, C2 vlevo
Aby začátečníkům vyšly správné distance, doporučujeme připevnit poslední, šestou elektrodu v místě levé axilární čáry, a to ve výši páteho mezižebří.
C6: levá axilární čára, 5. mezižebří
Zbývající tři elektrody C3-C5 pak umísťujeme po mírně esovité křivce tak, aby vzájemné vzdálenosti mezi elektrodami byly přibližně stejné.
C3-C5: Ekvidistantně do prostoru mezi C2 a C6, postupně klesáme za 4. do 5. mezižebří.
Spuštění programu a založení nového pacienta
Mezitím, co sestra připravuje pacienta, lékař spouští program na počítači a zakládá kartu pacienta
Lékař u počítače:
Vyhledáme a kliknutím otevřeme program


… … přijde doplnit … …


"Výplatní listina"

V rolích studentů účinkovali:

Petr Heřman, Andrea Kestlerová, Alexej

Kamera a střih:

Petr Novotný