Enkopréza

Z WikiSkript

Heslo

Enkopréza znamená neschopnost udržet stolici. Z řeckého kopros – stolice.[1]

Enkopréza u dětí je definována jako svévolný nebo mimovolný odchod stolice po 4. roce věku, často spojený s umazáváním spodního prádla. Vyskytuje se častěji u chlapců. Enkopréza je často spojena s enurézou.

Primární enkopréza
  • často podmíněná celkovým zpomalením psychomotorického vývoje;
Sekundární enkopréza
  • velmi často u chronické habituální zácpy s obtékáním stolice; příčinou mohou být i tíživé zážitky nebo chronický stres.
  • u chronické habituální zácpy dojde po vyprázdnění střeva a normalizaci frekvence i konzistence stolice k velmi rychlému zastavení enkoprézy;
  • psychologická opatření, poradenství pro rodiče.[2]

Odkazy

Související články

Reference

  1. VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 5. vydání. Praha : Maxdorf, 2005. ISBN 80-7345-058-5.
  2. MUNTAU, Ania Carolina. Pediatrie. 4. vydání. Praha : Grada, 2009. s. 553-554. ISBN 978-80-247-2525-3.