Enterálna výživa pri onkologických ochoreniach GITu

Z WikiSkript

Zaužívané sú dva spôsoby, akými možno dopraviť živiny do tráviaceho traktu, a to sippingom, teda popíjaním, alebo sondami, zavedenými nosom - nazogastrickou, nazojejunálnou, prípadne endoskopicko-perkutánnou cestou do žalúdka (perkutánna endoskopická gastrostómia - PEG), prípadne jejuna (perkutánna endoskopická jejunostómia - PEJ), alebo chirurgicky (operačná gastrostómia alebo jejunostómia).

Zahájení enterálnej výživy[upravit | editovat zdroj]

Dôvody na začatie enterálnej výživy pacienta s onkologickým ochorením GIT-u sú podobné ako pri iných ochoreniach, ktoré vedú k zhoršeniu energetickej bilancie organizmu a následne ku katabolickým procesom.

Pred začatím enterálnej výživy treba stanoviť nutričný stav pacienta. To sa robí nasledovnými metódami:

  • Anamnéza: vek pacienta, stravovacie návyky, chuť do jedla, pátranie po nechcenej strate telesnej hmotnosti (operácie v nedávnej dobe, dysfágia, nauzea, vracanie, žuvačie ťažkosti).
  • Fyzikálne vyšetrenie: strata turgoru kože, podkožného tuku a svalstva, stav chrupu, zápal sliznice dutiny ústnej a jazyka, ascites, edémy v oblasti predkolenia a členkov, výška, váha, BMI, TST (Triceps Skinfold Thickness) - hrúbka kožnej riasy nad m. triceps.
Normálne a patologické hodnoty TST
Norma: 12,5 mm u muža - 16,5 mm u ženy
Patologická hodnota: pod 3,5 mm u muža - pod 7 mm u ženy
Obvod ramena
Norma: 25,3 cm u muža - 23,2 cm u ženy
Patologická hodnota: pod 19,5 cm u muža - pod 15,5 cm u ženy

S enterálnou výživou treba začať v prípadoch, keď sa predpokladá znížený príjem energie (menej ako 60 % bežnej dennej potreby) a jej zvýšený výdaj viac ako 10 dní. Ťažkým rizikom malnutrície sú ohrozneí najmä pacienti, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:

  • strata telesnej hmotnosti 10-15 % v priebehu posledných 6 mesiacov,
  • BMI menej ako 18,
  • hladina albumínu menej ako 30 g/l (bez známok hepatálneho alebo renálneho ochorenia).
Sledované laboratorní parametry
Parameter Hodnota nižšia ako
sérový albumín 30,0 g/l
cholesterol 4,0 mmol/l
prealbumín 0,1 g/l
transferín 1,5 g/l
lymfocyty 0,9 x 10 na 9 l

Príčiny[upravit | editovat zdroj]

Príčiny, ktoré u pacienta s onkologickým ochorením GIT-u vedú k potrebe enterálnej výživy, možno rozdeliť na tie, ktoré súvisia s ochorením primárne (stenóza tráviacej trubice, metastázy do ostatných orgánov tráviaceho traktu), alebo sekundárne (metastázy do pľúc, kostí, CNS).

Podmienkou na podávanie enterálnej výživy je najmä správna funkcia tenkého čreva. Je dokázané, že včasná a správne indikovaná enterálna výživa, má stimulačný vplyv na zachovanie správnej funkcie čreva, zlepšuje prietok krvi a prívod kyslíka v splachnickej oblasti, minimalizuje poškodenia ďalších orgánov (pečene, obličiek), je prevenciou katabolizmu, potláča zápalovú reakciu organizmu.

Kontraindikácie[upravit | editovat zdroj]

U pacientov s onkologickým ochorením GIT-u je častým postihnutím ileus, krvácanie do tráviaceho traktu, enterálna fistula, ischémia v splachnickej oblasti. Všetky tieto stavy sú považované za kontraindikáciu enterálnej výživy.

Možnosti enterálnej výživy[upravit | editovat zdroj]

Sipping - popíjanie[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Sipping.

Tento typ enterálnej výživy volíme u pacientov, ktorí sú schopní sami prijímať výživu ústami, teda sú pri plnom vedomí, je zachovaný hltací reflex, nie je prítomný dysfágia ani stenóza pažeráka.

Základným princípom liečebnej enterálnej výživy je buď doplnenie dennej potreby živín (minerálov, vitamínov, stopových prvkov), alebo úplná náhrada všetkých súčastí výživy.

Nazogastrická a nazojejunálna sonda[upravit | editovat zdroj]

Je potrebné dbať na správne zavedenie sondy (pozor na zavedenie do pľúc!). Kontraindikáciou pre tento typ sondy sú obštrukcie v nose, pažeráku, žalúdku alebo v jejune.

Perkutánna endoskopická gastrostómia a perkutánna endoskopická jejunostómia[upravit | editovat zdroj]

Princípom týchto metód je zavednie gastrostómie alebo jejunostómie pomocou endoskopu. Indikáciou sú pri onkologických pacientoch najmä poruchy hltania a nádory pažeráka, ktorý však musí byť pre gastroskop voľne priechodný. Ak nádor významne stenotizuje pažerák, musí sa pred zavedením PEG (PEJ) vykonať spriechodnenie stenózy. PEG (PEJ) sa používa u pacientov, u ktorých predpokladáme výživu touto cestou v trvaní viac ako 30 dní a ak nie sú pre túto metódu kontraindikácie (nemožnosť diafanoskopie, terminálny stav, ascites, hepatomegália).

Chirurgická gastrostómia a jejunostómia[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Stomie.

Ide o vytvorenie uvedených stómií chirurgickou cestou.

Výpočet BEE (bazálny energetický výdaj) - Harrisov-Benediktov vzorec
Muži: 664,7 + (13,75 x váha v kg) + (5 x výška v cm) - (6,67 x vek v rokoch).
Ženy: 655,10 + (9,56 x váha v kg) + (1,85 x výška v cm) - (4,68 x vek v rokoch).

Komplikácie enterálne výživy[upravit | editovat zdroj]

Vyskytujú sa asi u 20 % pacientov so sondovou enterálnou výživou. Je potrebné odlišiť príznaky od komplikácií spojených s chemoterapiou, pretože neindikované prerušenie výživy môže v tomto prípade spôsobiť viac škody ako úžitku. Medzi najčastejšie komplikácie patria: nauzea, vracanie, obstipácia alebo naopak hnačka, podvýživa pri nesprávnej aplikácií živín alebo pri ich nesprávnom zložení, aspirácia žalúdočného obsahu, zlá poloha sondy alebo jej upchatie.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • KLUCHO, Jozef. Enterálna výživa pri onkologických ochoreniach tráviaceho traktu. Edukafarm. 2010, roč. 5, vol. 1, s. 86-90, ISSN 1336-3239. 

Související články[upravit | editovat zdroj]