Epicystostomie

From WikiSkripta

Poloha epicystostomického katetru.

Zavedení punkční epicystostomie je (většinou akutní) zákrok, který zajišťuje derivaci moči suprapubicky z močového měchýře. Jedná se o zavedení močového katetru skrze břišní stěnu. V některých případech je epicystostomie zvolena jako trvalé řešení derivace moči s pravidelnými výměnami katetru.

Mezi indikace k založení punkční epicystostomie patří akutní močová retence, pokud nelze zavést močového katetr uretrou – např. při striktuře uretry, hyperplázii prostaty, útlaku zvenčí. Dále epicystostomii indikujeme při poranění močové trubice. Může být také součástí operačního výkonu (otevřená prostatektomie, operace na uretře).

Provedení[edit | edit source]

Podmínkami založení epicystostomie jsou vhodné koagulační parametry (INR < 1,2, resp. 1,3) a dostatečná náplň močového měchýře. Po dezinfekci operačního pole infiltrujeme břišní stěnu lokálním anestetikem. Punkci provádíme pod UZ kontrolou 2–3 cm nad symfýzou. Punkční kanál vedeme pod úhlem 80–90 ° [1]. Epicystostomický katetr fixujeme v měchýři nafouknutým balonkem, u katetrů bez balónku epicystostomii fixujeme stehem ke kůži. Katetr poté odvádí moč do sběrného sáčku. Pravidelné výměny jsou po 3–4 týdnech, za tuto dobu je punkční kanál již zhojený [1].

Možné komplikace[edit | edit source]

  • Dyskomfort v oblasti močového měchýře ve smyslu nucení na močení.
  • Lokální infekční komplikace v místě punkčního kanálu.
  • Infekce močových cest.
  • Krvácení — v případě masivního krvácení je nutná operační revize.
  • Poranění střevních kliček — vzácná komplikace, bývá zvláště při malé náplni močového měchýře. Poté je nutná otevřená revize s ošetřením kličky.
  • Akutní močová retence při neprůchodnosti nebo zalomení katetru.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  1. a b Urologické oddělení FN u sv. Anny v Brně. Dlouhodobé derivace moči - principy provedení. Urologie pro praxi [online]. 2003, vol. 2, s. 71, dostupné také z <https://www.urologiepropraxi.cz/pdfs/uro/2003/02/08.pdf>.