Epikríza

From WikiSkripta

Heslo

Epikríza neboli celkový úsudek o nemoci je shrnutí průběhu onemocnění a zdravotního stavu pacienta. Epikrízu vystavuje lékař při propouštění pacienta nebo pravidelně v průběhu hospitalizace. Existuje také klinicko-patologická epikríza, která se zabývá posouzením shody mezi klinickou diagnózou a patologickým závěrem.

Odkazy

Související články

Zdroj

  • MAČÁK, Jirka a Jana MAČÁKOVÁ. Patologie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2004. 348 + 24 s. ISBN 80 247 0785 3.