Epikutánní test

Z WikiSkripta

Epikutánní test se používá pro zjištění vyvolávajícího agens kontaktní dermatitidy.

Princip[upravit | editovat zdroj]

Principem je nanesení vyšetřované látky za standardních podmínek a ve správné koncentraci na zdravou kůži (vhodná je oblast zad) v časovém odstupu 2−3 týdnů od zhojení kožních projevů. Následuje hodnocení a interpretace. Interpretace výsledků má zhodnotit vztah mezi výsledkem testu a klinickými projevy onemocnění, a tak umožnit jejich posouzení.

Epikutánní test

Typy testů[upravit | editovat zdroj]

Uzavřený epikutánní test[upravit | editovat zdroj]

Je to rutinní test, při kterém je zkoumaná látka o dané koncentraci rozpuštěná ve vhodném vehikule aplikovaná na kůži a ponechána neprodyšně překryta po dobu 48 hodin. Pak je test sejmut a hodnocen poprvé. Po uplynutí 24 hodin se provádí druhé, závěrečné hodnocení. Intenzita reakce se hodnotí křížky.

erytém +
papuly nebo edém ++
vezikuly +++
vezikuly s mokváním ++++

Alergická reakce při kontaktní dermatitidě zpravidla svědí, po sejmutí testů sílí intenzita alergické reakce a šíří se do okolí, přičemž může dojít k oživení základního onemocnění.

Iritační reakce při toxické dermatitidě spíše pálí a bolí, po odstranění testu intenzita slábne. Iritační reakce může být důsledkem příliš vysoké koncentrace testované látky nebo zvýšené dráždivosti kůže.

Testovací sady obsahující nejdůležitější alergeny jsou nazývány rutinní testy, méně obvyklé látky testujeme speciálními testy, na směs několika látek podobné chemické struktury se používají smíšené testy a sady testů pro jednotlivé profese.

Otevřený epikutánní test[upravit | editovat zdroj]

Používá se při testování látek s očekávaným silným iritačním účinkem. Také se ním testuje kontaktní urtikária či proteinová dermatitida. Za 20−30 minut se hodnotí časná a za 48−72 hodin pozdní reakce.

Skarifikační epikutánní test[upravit | editovat zdroj]

Používá se pro látky s velkou molekulou jako jsou proteinové alergeny, sulfonamidy, neomycin aj. Alergen se aplikuje na kůži narušenou skarifikací bez krvácení. Další postup se shoduje s technikou uzavřeného epikutánního testu.

Fotosenzibilizační epikutánní test[upravit | editovat zdroj]

Používá stejnou techniku jako uzavřený test s tím rozdílem, že testy se na záda aplikují dvojmo a po prvním odečtení se jedna sada ozáří UVA, překryje neprůsvitným materiálem a hodnotí za 48–72 hodin.

Iontoforetický epikutánní test[upravit | editovat zdroj]

Používá se při špatně pronikajících alergenech.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ŠTORK, Jiří, et al. Dermatovenerologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.