Fórum:41. WikiVíkend/program

From WikiSkripta

Přesný časový hramonogram vznikne až v posledních dnech před wikivíkendem tak, aby co nejlépe vyhovoval přihlášeným účastníkům a časovým možnostem přednášejících. Základní uspořádání ale bude obvyklé:

  • Příjezd v pátek v podvečer, společný program začíná večeří.
  • V pátek večer společenský program a neformálně se pustíme do práce.
  • V sobotu dopoledne přednášky, workshopy... Chystaná témata naleznete níže.
  • Po obědě se vpravíme někam ven, abychom celou dobu neseděli jen u počítačů. Co přesně budeme dělat, ještě nevíme – upřesníme, až bude jasné, kam přesně pojedeme.
  • V podvečer pracovní sekce.
  • Po večeři různé dodělávky, práce v malých skupinách, volno a zábava různých kombinacích.
  • Někdy v průběhu soboty také proběhne redakční trénink v malých skupinách.
  • V neděli dopoledne pokračují přednášky a workshopy, zařazují se také různá témata, o kterých je třeba, aby diskutovalo více lidí.
  • Končíme obědem

Plánovaná témata[edit | edit source]

Prosíme zejména administrátory a správce, aby seznam dle vlastního uvážení doplňovali, krátili či jinak upravovali.

Redakční práce
členění a nadpisy - úprava článků, které to mimořádně potřebují. Filip a Denisa
k diskusi - je vítání uživatelů botem správně?
šablony v Zammadu - diskuse s Josmartem
Částečně hrazeno z projektu „Transformace pro VŠ na UK“, financovaného z Národního plánu obnovy, registrační číslo NPO_UK_MSMT-16602/2022.

LogoEU.jpg LogoNPO2.png LogoMŠMT.png