Fórum:InSimu

Z WikiSkript

logo InSimu

InSimu je placená mobilní aplikace v anglickém jazyce, která je po dobu protikoronavirových opatření uvolněna pro studenty UK zdarma. Jejím smyslem je určit správnou diagnózu (dle MKN-10 klasifikace) u pacienta, který přichází na příjmové oddělení nemocnice. Aplikace počítá finance a čas investované do diagnostiky a hodnotí tak nejen úspěšnost diagnostiky, ale i efektivitu času a investovaných prostředků. Aplikace lze volně stáhnout v obchodech pro iOS i Android.

Pro aktivaci je třeba zadat aktivační kód mezi jednotlivými vyšetřovanými pacienty (nastavení nelze v průběhu diagnostiky jednoho pacienta měnit). Ten lze zadat v sekci Settings > Apply promo code. Aktivační kód byl rozeslán centrálním mailingem od pí Kasalové – odkaz na mail v SIS.

Možné varianty[upravit | editovat zdroj]

Pacienty přicházející na příjem lze selektovat podle oboru – student tak může procvičovat například jen diagnostiku nefrologie – nebo podle symptomu – například pacient přichází s bolestí na hrudi. Symbol kostky vybere libovolného pacienta

Hra také nabízí různé speciální módy – nedostatek zdrojů, nedostatek času, nedostupnost zobrazovacích metod, rada po telefonu.

Průběh „hry“[upravit | editovat zdroj]

IS4.PNG IS5.PNG Po výběru varianty (například diagnostika pacientů s bolestí na hrudi) je studentovi nabídnut pacient, který se představí jménem, datem narození a důvodem, proč přichází.

Hned v úvodu lze rozkliknout jeho vlastní popis „zásadních problémů“.
IS6.PNG IS7.PNG IS8.PNG Dále lze pacienta vyšetřit – odebrat anamnézu, fyzikálně vyšetřit i zažádat o laboratorní či zobrazovací vyšetření.

Při objednávání vyšetření mohu najít, kolik dané vyšetření stojí a jak dlouho trvá. Vyšetření se dají objednávat najednou, čímž se neprodlouží čas (například základní odběry dělat spolu s fyzikálním vyšetřením a odběrem anamnézy) strávený diagnostikou.
IS9.PNG IS10.PNG IS11.PNG Student po potvrzení objednávky ihned vidí výsledky daných vyšetření, posune se časomíra a počítadlo utracených financí. U laboratorních vyšetření je může porovnat s referenčními hodnotami, u zobrazovacích metod apod. je vždy zobrazen detailní popis a dále závěr z vyšetření. V případě akutních stavů může pacient při příliš dlouhé diagnostice zemřít.
IS12.PNG IS13.PNG Podle dílčích výsledků lze indikovat další, doplňující vyšetření, která vedou blíž k diagnostice.
IS14.PNG IS15.PNG Dle MKN-10 klasifikace student navrhne diagnózu. Cílem je stanovit diagnózu co nejpřesnější, ale vycházející z indikovaných vyšetření (netipovat).

Po potvrzení navrhované diagnózy InSimu porovná navržené řešení se správným řešením, srovná předpokládaný čas a výdaje na diagnostiku. Dále program uvede, která vyšetření by bývalo vhodné doplnit.